บริการสำหรับบุคคลทั่วไป

จากระยะเวลาในการให้บริการของเราทำให้ SKT มีความเชี่ยวชาญในระบบความปลอดภัยจึงมั่นใจออกแบบและติดตั้งงานด้วยใจบริการ โดยคำนึงถึงลักษณะหน้างานงบประมาณที่ลูกค้าพึงพอใจ เริ่มตั้งแต่ บ้านพักอาศัย คอนโด เป็นต้น   การบริการของเรามีเจ้าหน้าที่ดูแล  SKT เราพร้อมที่จะทำให้ผู้รับบริการไว้วางใจในการบริการของเรา มีเจ้าหน้าที่และศูนย์บริการ ตลอด 24ชั่วโมง

Electronic Security System(ESS)

ระบบเตือนนภัยอิเลคทรอนิกส์

บริการรักษาความปลอดภัยรูปแบบใหม่ ที่ผสมผสานระหว่าง “ระบบสัญญาณเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์” และเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทีมเจ้าหน้าที่จะทำหน้าที่เข้ายับยั้งเหตุยังสถานที่เกิดเหตุ พร้อมประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง หรือรถฉุกเฉิน พร้อมแจ้งให้ผู้ดูแลรับทราบเหตุทันที

คุณลักษณะของการบริการ

– ศูนย์ควบคุม SKT Control Center 24hr.
– เจ้าหน้าที่สายตรวจประจำพื้นที่บริการ 24 ชั่วโมง
– สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอด 24ชั่วโมงได้ทุกสถานที่/ทุกประเภทธุรกิจ
– รักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบเตือนภัยอัคคีภัย, ระบบควบคุมประตูเข้า-ออก, ระบบกล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

ระบบรักษาความปลอดภัย ESS
ขั้นตอนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  • ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยในสถานที่เป้าหมาย

  • ผู้ใช้งานทำการเปิดระบบรักษาความปลอดภัย

  • ศูนย์ควบคุมจัดส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าตรวจสอบเหตุ เมือได้รับสัญญาณแจ้งเตือนความผิดปกติ

  • ศูนย์ควบคุมประสานงานตำรวจ / ดับเพลิง / เพื่อเข้าระวังเหตุ

  • แจ้งเหตุให้ผู้ว่าจ้างทราบ

Serveillance System

กล้องวงจรปิดเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งในภาคธุรกิจและพื้นที่พักอาศัย เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยทั้งด้านการป้องกันทรัพย์สิน การลดความรุนแรงของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมทั้งยังจับภาพและบันทึกวิดีโอ ที่เป็นประโยชน์ในการชี้ตัวผู้กระทำผิด หรือใช้เป็นหลักฐานเพื่อช่วนในการคลี่คลายคดีต่างๆ ได้อีกด้วย

SKT จัดจำหน่ายและให้บริการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งระบบอะนาล็อค (Analog) และกล้องวงจรปิดระบบเครือข่าย (IP) ตามความต้องการและความเหมาะสมต่อพื้นที่หน้างาน พร้อมช่วยดูแลในเรื่องจัดการให้ได้ตามงบประมาณของลูกค้า

SKT เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตราฐานที่กำหนด อาทิเช่น ยี่ห้อ Panasonic , Hisharp , HIKvision , Dahou ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ตามงบประมาณที่เหมาะสม

“ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้บริการแบบซื้อขาดหรือ แบบเช่าบริการ เพื่อใช้งานโดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้ชำนาญการคอยให้คำปรึกษา”

Security Guard

งานรักษาความปลอดภัย มีความสำคัญ และเป็นที่ต้องการของตลาดมากเพื่อลดความเสี่ยงภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิต และทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจ กิจการต่าง ๆ ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ควบคู่กับ เทคโนโลยี ๆ ควบคู่กับการให้บริการ เพื่อลดปัญหาต้านอาชญากรรมในประเทศ สร้างความปลอดภัยให้กับภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน และมีส่วนส่งเสริมให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตไปพร้อมๆกับความปลอดภัยอย่างยั่งยืน มั่นคงปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม

Smart Security Solutions

ระบบควบคุมการเข้าออกแบบอัตโนมัติ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้กำหนดสิทธิ์ในการเข้าออก ให้กับบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้อง และป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดจากบุคคลภายนอก มีการบริหารจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพสามารถกำหนดช่วงเวลา ที่อนุญาตให้ผ่านเข้าออก และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าออกแต่ละประตูแยกกัน

ที่กั้นรถอัตโนมัติ

ที่กั้นรถอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับควบคุมการเข้าออก ในการแก้ปัญหาที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมการจราจร หรือการเคลื่อนย้ายยานพาหนะในที่จอดรถส่วนตัว, ที่จอดรถสาธารณะ แม้การจราจรจะหนาแน่นก็สามารถใช้เป็นประตูกั้นได้