บริหารจัดการอาคารและสถานที่

เราให้บริการงานบริหารจัดการอาคาร ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารทุกประเภท, บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด /นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่ดูแลอาคาร สโมสร พื้นที่ส่วนกลาง ให้เหมาะกับการใช้งานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงการทำงานของระบบต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม น่าอยู่อาศัยและคุ้มค่าต่อการลงทุนของลูกค้าที่เลือกใช้บริการจากเรา

ให้คำปรึกษาและสำรวจหน้างานฟรี
มีประสบการณ์ตรงในการจัดการ

บริหารงาน อาคาร สถานที่ ด้าน Facility Management ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการวางแผนการทำงานทั้งระบบ สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเจ้าของอาคาร​

บริหารอาคารด้วยความใส่ใจ มุ่งมั่นจากทีมงาน ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพทั้งทางสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทรัพย์สิน และผู้ใช้อาคาร โดยคำนึงถึงหลักการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ​

คุ้มค่า คุ้มราคาไหม?

ความคุ้มค่ากับบริการสุขอนามัย
✔ สร้างกลิ่น และบรรยากาศที่ดีในห้องน้ำ
✔ เสริมสร้างความสะอาดในพื้นที่และภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจ
✔ ลดความเสี่ยงในการเกิดกลิ่น และเชื้อแบคทีเรียที่อุดตันในท่อ
✔ ลดเวลาที่พนักงานใช้ในการทำความสะอาด
✔ ไม่ต้องสต๊อกอุปกรณ์ และน้ำยาเอง สามารถควบคุมงบประมาณได้
✔ ลดการสิ้นเปลือง ผลิตภัณฑ์ และแรงงาน
✔ มีเครื่องทดแทนกรณีเครื่องชำรุด

ฝึกฝนพนักงานอย่างไร?

พนักงานของเราถูกฝึกการทำความสะอาดอย่างดี ระบบการคัดเลือกบุคลากรในการทำงานอย่างเข้มงวด มีการตรวจสอบประวัติอาชญากร ทุกคนก่อนเข้าเริ่มทำงาน รวมถึงการให้สวัสดิการที่ดี เพื่อจูงใจในการทำงานที่ดีขึ้นๆ อย่างต่อเนื่อง

น้ำยาทำความสะอาดมีคุณภาพดีไหม?

เราใช้อุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาด ในปริมาณที่พอดี กับพื้นที่ของลูกค้า ไม่มากจนทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่สบาย หรือน้อยไปจนทำให้พื้นที่ไม่สะอาด น้ำยาทำความสะอาดของเรา เป็นที่ยอมรับ จากลูกค้าทั่วไปเป็นเวลายาวนาน มีกลิ่นหอม ไม่เป็นที่รำคาญ ต่อผู้ใช้บริการ และยังสามารถทำความสะอาดได้ดี

ให้คำปรึกษาและสำรวจหน้างานฟรี

ใน 1 ปี ควรทำความสะอาดกี่ครั้ง?

ออฟฟิส สำนักงาน โรงงาน โครงการอสังหาริมทรัพย์ ต่างๆ ต้องการให้ดูดีและใหม่อยู่เสมอ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องทำความสะอาด ในจุดที่การทำความสะอาดธรรมดา ไม่สามารถทำได้ จึงต้องมีการทำความสะอาดใหญ่ ขึ้น ทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี