จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เกิดการลดการจ้างงานและให้เครื่องจักรเข้ามาแทนที่, ค่าครองชีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆ, โรคระบาดรุนแรงมากขึ้น, อากาศมีมลพิษสูง ฯลฯ ทำให้เศรษกิจมีแนวโน้มตกต่ำลง และการว่างงานสูงขึ้น ส่งผลให้มีการลักขโมยและเหตุอาชญากรรมมากขึ้นเป็นเหมือนเงาตามตัว ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ขโมยขึ้นบ้าน

เราๆ ท่านๆ ก็ตกอยู่ในวิกฤตนี้เช่นเดียวกัน และต้องต่อสู้กับทุกปัญหาที่เข้ามาเพื่อครอบครัว, เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ, เพื่อบุคคลากรในองค์กร ซึ่งมีโอกาสที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบและฉวยโอกาสจากคนร้ายที่อยากรวยทางลัดโดยการลักขโมย, โจรกรรม รวมถึงขั้นอาชญากรรม ซึ่งเป็นภัยในสังคมเป็นอย่างมาก และจำเป็นต้องป้องกันตัวเองก่อนในเบื้องต้นเพื่อไม่ให้ตกเป็นกลุ่มเสี่ยงของคนร้ายเหล่านี้

ระบบกันขโมยมีหลากหลายวิธี เราขอนำเสนอ 4 วิธีที่ใช้งานได้จริง เรียงตามลำดับความปลอดภัยจากน้อยไปหามาก ดังนี้

1. ติดตั้งสวิทซ์แม่เหล็ก (Door-Window Sensor) เพื่อป้องกันการเปิด ประตูและหน้าต่าง

อุปกรณ์ที่ราคาไม่สูงมากและมีความปลอดภัยเบื้องต้นเหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่ภายนอกไม่มากนัก เช่น คอนโด, ทาวเฮ้าซ์, อาคารพาณิชย์ เป็นต้น มีทั้งแบบเดินสายและไร้สาย (ควรติดตั้งแบบเดินสายเนื่องจากแบบไร้สายจำเป็นต้องมีแบตเตอรี่ เมื่อแบตเตอรี่หมดจะทำให้ระบบไม่พร้อมใช้งาน) และเมื่อมีการบุกรุกโดยการงัดแงะประตู, หน้าต่าง เซ็นเซอร์จะถูกส่งสัญญาณไปที่ตู้ และสัญญาณไซเรนที่ติดตั้งไว้จะดังขึ้น ทำให้ผู้บุกรุกตกใจและไม่เข้าพื้นที่ส่วนตัวนั่นเอง

2. ติดตั้งบีมเซ็นเซอร์ (Beam Sensor) เพื่อป้องกันตั้งแต่ภายนอกก่อนเข้าถึงตัวบ้าน

บีมเซ็นเซอร์ (Beam Sensor) คือ การยิงลำแสงออกจากอุปกรณ์เพื่อไปสะท้อนกับอีกอุปกรณ์หนึ่ง หรือ ตัวรับของอุปกรณ์ โดยเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ตรวจจับด้วยแสงนั้นเอง แสงที่ใช้มีทั้งแสงที่มองเห็นได้ และแสงที่มองไม่เห็น โดยใช้หลักการบังของวัตถุทำให้การส่งของแสงไปไม่ถึงปลายทาง หรือ ไม่สะท้อนกลับต้นทาง แบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลักๆ คือ

  1. แสงอินฟาเรด
  2. แสงเลเซอร์

ในกรณีนี้ควรใช้แบบเลเซอร์เพื่อป้องกันแนวรั้วรอบบ้าน แต่ในการติดตั้งต้องระวังต้นไม้หรือสิ่งกีกขวางที่อยู่บริเวณรอบไม่ให้เข้ามาใกล้ริมกำแพงมากเกินไปอาจเกิดอรามหลอก(False Alarm) ได้

ข้อดีของการติดตั้งบีมเซ็นเซอร์ คือ เป็นการป้องกันที่ต้นทางก่อนคนร้ายเข้ามาสู่ภายใน ทำให้มีโอกาสจับตัวคนร้ายได้มากกว่าแบบสวิทซ์แม่เหล็ก

3. ติดตั้งกล้อง AI (AI CCTV)

ในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ยกตัวอย่างแบรนด์ Hikvision) โดยเพิ่มระบบ AI(Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์เข้าไปในอุปกรณ์ประมวลผลของกล้องเพื่อให้สามารถตรวจจับและแจ้งเตือนเหตุการณ์ทันทีเมื่อมีผู้บุกรุกเข้าในพื้นที่ที่กำหนดไว้ เรียกว่าระบบ AcuSense

ที่ตัวกล้องมีลำโพงแจ้งเตือนเมื่อมีการบุกรุก อีกทั้งสามารถเชื่อมต่อไซเรนเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดเสียงดังทำให้ผู้บุกรุกตกใจหนีออกจากพื้นที่ไปโดยไม่เกิดความเสียหาย

AcuSense คือเทคโนโลยีที่ทำให้ความแม่นยำในการตรวจจับเพิ่มขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี Deep Learning
เข้ามาช่วยทำให้มีอลามที่ผิดพลาดน้อยลง

ด้วยการเพิ่มความชาญฉลาดให้กับกล้องและเครื่องบันทึกวิดีโอยอดนิยมของ Hikvision เทคโนโลยี AcuSense
ทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถเข้าถึงได้และชาญฉลาด!

เมื่อเทียบกับระบบเตือนภัยที่ใช้เซ็นเซอร์ทั่วไประบบเฝ้าระวังที่ใช้กล้องมีข้อดีหลายประการ: ความสามารถในการดูเหตุการณ์ แบบเรียลไทม์เมื่อมีการบุกพื้นที่ และการให้หลักฐานที่มั่นคงและแม่นยำสำหรับการบังคับใช้กฎหมาย

4. ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์(ESS)

ระบบสัญญาณเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์ (ESS) เป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน และมีความปลอดภัยสูงสุดจากข้อมูลที่กล่าวข้างต้น ซึ่ง เป็นการผสมผสานระหว่าง “ระบบสัญญาณเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุตลอด 24 ชั่วโมง” เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสัญญาณแจ้งเตือนจากระบบ ทีมเจ้าหน้าที่จะทำหน้าที่เข้ายับยั้งเหตุเบื้องต้น ณ สถานที่เกิดเหตุ พร้อมประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง หรือรถฉุกเฉิน พร้อมแจ้งให้ผู้ดูแลรับทราบเหตุทันที

“ปลอดภัยกว่าเพราะ ผู้เช่าระบบ ESS ไม่ต้องเข้าพื้นที่เสี่ยงด้วยตัวเอง”

ระบบรักษาความปลอดภัย by Skt Security

ขั้นตอนการทำงานของระบบ ESS

*ฟรีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ทุกจุดและศูนย์ควบคุม 24 ชม.

1. แจ้งเหตุ : เมื่อเกิดเหตุจะมีสัญญาณแจ้งเตือนมาที่ศูนย์ควบคุม(GC) และที่มือถือลูกค้า ศูนย์จะทำการโทรแจ้งลูกค้าทันทีเพื่อยืนยันการเกิดเหตุ

2. ตรวจสอบเหตุ : GC ประสานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว(SO)ในพื้นที่ ที่ใกล้ที่สุดเข้าตรวจสอบ

3. ระงับเหตุ : SO เข้าพื้นที่เสี่ยงด้วยความรวดเร็วและรัดกุมเพื่อระงับเหตุเบื้องต้น

4. รายงานเหตุ : แจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าจับกุม สอบสวน และแจ้งสรุปเหตุการณ์ให้ลูกค้าทราบทั้งหมด

ระบบกันขโมย ESS by SKT SECURITY

========================

ระบบ ESS จะทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ท่านตลอด 24 ชม. โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุม(GC) และ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว(SO)

หน่วยเคลื่อนที่เร็ว SO Skt

ช่วยให้ท่านคลายกังวลในชีวิตอันมีค่าและทรัพย์สิน พร้อมกับได้รับความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

SKT SECURITY เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด

ในประเทศใต้หวัน, ประเทศจีน และประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม >> www.localhost/fix

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *