เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

SKT Security คัดเลือก รับบุคลากรในการเข้าทำงานรักษาความปลอดภัย โดยมีการผ่านการตรวจสอบประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ซึ่งจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมาย หรือ การก่ออาชญากรรมใดๆ มาก่อน

ให้คำปรึกษาและสำรวจหน้างานฟรี

ทำไมต้องมีเจ้าหน้าที่ รปภ.?

งานรักษาความปลอดภัย มีความสำคัญ และเป็นที่ต้องการของตลาดมากเพื่อลดความเสี่ยงภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิต และทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจ กิจการต่าง ๆ  ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย

ควบคู่กับ เทคโนโลยีและการให้บริการ เพื่อลดปัญหาด้านอาชญากรรมในประเทศ สร้างความปลอดภัยให้กับภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน และมีส่วนส่งเสริมให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตไปพร้อมๆกับความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

Add Friend SKT

ทำไมต้องเลือก

SKT Security?

  • เรามีมาตรฐานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัท รปภ.โดยมีสายตรวจ และหัวหน้าสายตรวจ คอยตรวจตรา ควบคุมการทำงาน และรายงานผลการทำงานมายังส่วนกลาง
  • เมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องได้รับการดำเนินการแก้ไข และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และยังประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด
  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่ รปภ.ลงได้มากกว่า 50% โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยติดตั้งในพื้นที่ ซึ่งทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ควมคุม 24 ชั่วโมง ช่วยยกระดับความปลอดภัยให้สูงขึ้น มั่นใจได้มากขึ้น
Add Friend SKT
ระบบรักษาความปลอดภัย by Skt Security

ลูกค้าของเราบางส่วน

Property Perfect
pentel
lite on