เครื่องกระตุกหัวใจ

(ZOLL AED PLUS)

AED (Automated External Defibrillator) คือ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ  ใช้กระตุกหัวใจในกรณีที่ผู้ป้วยมีอาการหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน โดยใช้กระแสไฟฟ้ากระตุกหัวใจ ควบคู่ไปกับการทำ CPR เพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ประสบเหตุ

อบรมการใช้งานเครื่อง AED ZOLL ฟรี

เมื่อทำการสั่งซื้อเรียบร้อย เราจะส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจ AED และกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ทำการฝึกอบรมให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ เพื่อให้ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในยามคับขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้มากขึ้น 

 

เครื่อง Zoll AED Plus รองรับเสียงพูดภาษาไทย

เครื่อง Zoll AED Plus รองรับเสียงพูดแนะนำการทำงาน (Voice Prompts) ภาษาไทย/อังกฤษ

มีไฟและรูปภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติ รวมถึงระบบประเมินผลแบบ Real-Time CPR Help ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวของ Zoll ที่จะช่วนแจ้งการทำ CPR ของผู้ที่ช่วยเหลือว่าทำ CPR ได้เหมาะสมตามมาตรฐานหรือไม่

ทำไมต้องใช้เครื่อง AED

จาก SKT Security

เครื่อง AED ZOLL ที่เราเลือกจำหน่าย เป็นที่ยอมรับจากโรงพยาบาลชั้นนำทั่วโลก และได้มาตรฐานตามกฎขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ที่มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเข้มงวด มีจุดเด่น ดังนี้

ฟรี อบรมการใช้เครื่อง AED และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

✔ ฟรี บำรุงรักษาเครื่องตลอดสัญญา โดยช่างผู้ชำนาญ

✔ รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

✔ ตัวเครื่องมีสัญลักษณ์เข้าใจง่าย

✔ มีระบบช่วยแนะนำในการทำ CPR

✔ รับประกันตัวสินค้านาน 5 ปี

✔ แผ่นนำไฟฟ้าและแบตเตอรี่ทนนานเกิน 5 ปี

✔ หาก Software มีปัญหาเปลี่ยนเครื่องให้ทันที

*ได้รับการยอมรับจากโรงพยาบาลชั้นนำในไทย เช่น รพ.จุฬา, รพ.รามาธิบดี, รพ.ศิริราช, รพ.ราชวิถี, เครือ รพ.กรุงเทพ(สมิติเวช, พญาไท, เปาโล), สนามบินสุวรรณภูมิ, บก.จร. เป็นต้น

Add Friend SKT
ให้คำปรึกษาและสำรวจหน้างานฟรี

ลูกค้าของเราบางส่วน

AED PLUS 1 เครื่อง ประกอบด้วย

  1. เครื่อง AED PULS 1 เครื่อง
  2. แผ่น CPR D-Padz พร้อมถุงมือ, แผ่น Barrier Mask
  3. กรรไกร, มีดโกน และผ้าทำความสะอาด 1 ชุด
  4. กระเป๋าสะพาย 1 ชุด
  5. Battery Type 123 Lithium Batteries 1 ชุด (10 ก้อน)
Add Friend SKT
ให้คำปรึกษาและสำรวจหน้างานฟรี