CTPAT ย่อมาจาก Customs-Trade Partnership Against Terrorism

เป็น โครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน นำโดย หน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐอเมริกา (CBP) มุ่งเน้นไปที่ การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเอกชน ในส่วนที่เกี่ยวกับ การก่อการร้าย

Guard Center

เป้าหมายหลักของ CTPAT คือ

 • ลดความเสี่ยงของการก่อการร้าย โดยการเสริมสร้างความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน
 • อำนวยความสะดวกในการค้า สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ
 • ส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการต่อสู้กับการก่อการร้าย

บริษัทเอกชนที่เข้าร่วม CTPAT จะต้องดำเนินการตาม มาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด ซึ่งรวมถึง:

 • การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
 • การพัฒนาแผนความปลอดภัย
 • การฝึกอบรมพนักงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
 • การควบคุมการเข้าถึงสินค้า
 • การติดตามและบันทึกข้อมูล
รปภ SKT Security
 • ทำให้เกิดความมั่นใจแก่คู่ค้า ประเด็นเรื่องความปลอดภัยของสินค้านำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
 • การนำเข้าสินค้าที่รวดเร็วขึ้น ลดขั้นตอนการลดสินค้าได้ 6 เท่า
 • ไม่ต้องรอตรวจนานถึง 3 วัน และไม่ต้องเปิดตู้ตรวจ
 • ความเสี่ยงในการถูกกักสินค้าที่ลดลง
 • โอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น

หลักการของ CTPAT:

CTPAT ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ 5 ประการ ที่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

 1. การประเมินความเสี่ยง
 2. การพัฒนาแผนความปลอดภัย
 3. การฝึกอบรมพนักงาน
 4. การดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
 5. การควบคุมการเข้าถึงสินค้า

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วม CTPAT:

 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ CTPAT
 2. เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร
 3. สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ของ CBP
 4. รอรับการพิจารณาจาก CBP
 5. เข้ารับการตรวจสอบจาก CBP
 6. ลงนามในข้อตกลงกับ CBP
CTPAT

CTPAT มีผลต่อธุรกิจของคุณอย่างไร :

CTPAT มีผลต่อธุรกิจของคุณหลายประการ ดังนี้

 • เพิ่มความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน
 • ลดความเสี่ยงในการถูกก่อการร้าย
 • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
 • สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
 • ลดต้นทุนการดำเนินงาน
การก่อการร้าบ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CTPAT กรุณาติดต่อ:

 • เว็บไซต์ของ CBP: https://www.cbp.gov/
 • สายด่วน CTPAT: 1-888-CTP-AT-US (1-888-287-2887)

——————————————————————————————————————

SKT SECURITY : ผู้ชำนาญในการวางระบบความปลอดภัย ครบวงจรทั้งหมด มุ่งเน้นในการสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีหัวใจในการบริการ

TEL : 02-720-1171-4

WEBSITE: WWW.SKTSECURITY.CO.TH

LINE : @SKTSECURITY

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *