1. ประเภทของระบบกันขโมยบ้าน

 1. ระบบอราม (Alarms) : ระบบกันขโมยที่ใช้เสียงเตือนเป็นหลัก โดยจะมีเสียงส่งต่อไปยังสถานีกันขโมย เมื่อระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวหรือภาพสัญญาณบอกเหตุขึ้นภายในบ้าน
 2. ระบบเซ็นเซอร์ (Sensors) : ระบบกันขโมยที่ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว แสง หรือควัน เพื่อป้องกันการบุกรุกในบ้าน โดยมีการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล
 3. ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) : ระบบกันขโมยที่ใช้กล้องวงจรปิดตรวจจับภาพเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงของการบุกรุก และส่งภาพต่อไปยังอุปกรณ์รับชมภาพ
 4. ระบบสแกนลายนิ้วมือ (Biometric) : ระบบกันขโมยที่ใช้การสแกนลายนิ้วมือ เป็นวิธีเข้าถึงในบ้าน ทำให้ไม่ต้องใช้กุญแจหรือรหัสผ่านที่อาจถูกปลอมแปลงได้
 5. ระบบอินเทอร์เน็ตอัจฉริยะ (IoT) : ระบบกันขโมยที่ใช้เครื่องมือต่างๆ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต สามารถควบคุมและตรวจสอบการเข้าถึงในบ้านได้จากที่ไกล้เคียง

2. ความสามารถของระบบกันขโมยบ้าน

ขโมยขึ้นบ้าน
 1. ตรวจจับการเข้าบ้าน : ระบบกันขโมยบ้านสามารถตรวจจับการเข้าบ้านของผู้ไม่ได้รับอนุญาต โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น กล้องวงจรปิด หรือเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว เพื่อแจ้งเตือนให้เจ้าบ้านทราบ
 2. การแจ้งเตือน : ระบบกันขโมยบ้านสามารถแจ้งเตือนให้เจ้าบ้านทราบเมื่อมีการบุกรุก เช่น ส่งข้อความหรือโทรศัพท์ไปยังเจ้าบ้าน หรือแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
 3. การบันทึกภาพ : ระบบกันขโมยบ้านสามารถบันทึกภาพหรือวิดีโอของผู้บุกรุก เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบหรือยื่นคดีได้
 4. การควบคุมการเข้าออก : ระบบกันขโมยบ้านสามารถควบคุมการเข้าออกของบ้านได้ ด้วยการติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติ หรือเครื่องอ่านบัตรและรหัสผ่าน
 5. การตรวจจับควันและคาร์บอนมอนนอกไซด์ : ระบบกันขโมยบ้านสามารถตรวจจับควันจากเครื่องระบายอากาศหรือจากไฟไหม้ และคาร์บอนมอนอกไซด์ ที่เกิดจากการเผาไหม้ ซึ่งสามารถส่งสัญญาณเตือนเป็นสัญญาณไซเรนและส่งสัญญาณไปยังหน่วยงานที่สามารถระงับเหตุเบื้องต้น เพื่อระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว

3. ความซับซ้อนของระบบกันขโมยบ้าน

Security System by Skt Security
 1. เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว : เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ในบ้าน หากมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในบ้านเป็นเวลานานกว่าที่กำหนด ระบบกันขโมยบ้านจะส่งสัญญาณไปยังหน่วยควบคุมหลักเพื่อเตือนเตือนเจ้าบ้าน
 2. กล้องวงจรปิด : เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับภาพและบันทึกวีดีโอเมื่อมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น ใช้สำหรับตรวจสอบว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาในบ้านหรือไม่
 3. อุปกรณ์เสริมที่มีการติดตั้งบนประตูและหน้าต่าง : เช่น กลอนประตูไฟฟ้า ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ ระบบป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
 4. เสียงเตือน : ระบบกันขโมยบ้านมีเสียงเตือนที่จะแจ้งเตือนเจ้าของบ้านเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติ เช่น เสียงเตือนเมื่อตรวจจับควันไฟจากเพลิงไหม้เพื่อให้ทราบและหนีออกจากบ้านได้ทันที

4. การติดตั้งและการใช้งานระบบกันขโมยบ้าน

รบบกันขโมย SKT Security
 1. ตรวจสอบสถานที่ติดตั้ง : ก่อนที่จะเริ่มต้นติดตั้งระบบกันขโมยบ้าน ควรตรวจสอบว่าสถานที่ติดตั้งเหมาะสมกับการติดตั้งระบบนี้หรือไม่ ต้องพิจารณาตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ความปลอดภัยตามมาตรฐาน
 2. เลือกซื้ออุปกรณ์ : การเลือกซื้ออุปกรณ์กันขโมยบ้านเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากมีหลายยี่ห้อและรุ่นให้เลือกซื้อ ควรพิจารณาอุปกรณ์ที่มีความสามารถที่สูงและใช้งานได้ง่าย
 3. การติดตั้ง : การติดตั้งอุปกรณ์กันขโมยบ้านควรใช้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการติดตั้ง โดยจะต้องประเมินอุปกรณ์ที่จะติดตั้งให้เหมาะสมกับบ้านและการใช้งานต่างๆ
 4. การใช้งาน : เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ควรทดสอบการใช้งานของระบบกันขโมยบ้านโดยจะต้องทดสอบด้วยวิธีการเปิดการใช้งานทั้งระบบเพื่อให้สัญญาณต่างๆส่งไปที่ตัวอุปกรณ์เพื่อเช็คเบื้องต้นว่ามีสัญญาณลวงเกิดขึ้นหรือไม่

5. การดูแลรักษาระบบกันขโมยบ้าน

CCVT Installation
 1. ตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ : การตรวจสอบระบบเป็นประจำจะช่วยให้สามารถตระหนักได้ทันทีหากมีปัญหาเกิดขึ้น รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการโจรกรรม
 2. อัพเดตซอฟต์แวร์ : หากผู้ผลิตระบบกันขโมยมีการอัพเดตซอฟต์แวร์ ควรอัพเดตให้ทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องโหว่ในระบบ
 3. ตรวจสอบแบตเตอรี่ : ระบบกันขโมยบ้านมักมีแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถทำงานได้ตลอดเวลา จึงควรตรวจสอบแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอและเปลี่ยนใหม่เมื่อเกินอายุการใช้งาน
 4. สำรวจสภาพสายไฟและหม้อแปลง : การตรวจสอบสายไฟและหม้อแปลงเป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ และควรเปลี่ยนสายไฟหรือหม้อแปลงเมื่อมีสัญญาณบ่อยครั้ง
 5. ทดสอบระบบ : ควรทดสอบระบบเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบไม่มีปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ระบบกันขโมย ESS จะทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ท่านตลอด 24 ชม. โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุม(GC) และ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว(SO)

ขั้นตอนการทำงานของระบบ ESS

*ฟรีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ทุกจุดและศูนย์ควบคุม 24 ชม.

1. แจ้งเหตุ : เมื่อเกิดเหตุจะมีสัญญาณแจ้งเตือนมาที่ศูนย์ควบคุม(GC) และที่มือถือลูกค้า ศูนย์จะทำการโทรแจ้งลูกค้าทันทีเพื่อยืนยันการเกิดเหตุ

2. ตรวจสอบเหตุ : GC ประสานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว(SO)ในพื้นที่ ที่ใกล้ที่สุดเข้าตรวจสอบ

3. ระงับเหตุ : SO เข้าพื้นที่เสี่ยงด้วยความรวดเร็วและรัดกุมเพื่อระงับเหตุเบื้องต้น

4. รายงานเหตุ : แจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าจับกุม สอบสวน และแจ้งสรุปเหตุการณ์ให้ลูกค้าทราบทั้งหมด

========================

ช่วยให้ท่านคลายกังวลในชีวิตอันมีค่าและทรัพย์สิน พร้อมกับได้รับความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

SKT SECURITY เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด

ในประเทศใต้หวัน, ประเทศจีน และประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม >> www.sktsecurity.co.t

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *